<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Tentoonstelling

Doem

stichting W.G.-Kunst

€ 10.000

Binnen het thema DOEM brengt WG Kunst acht striptekenaars samen die in tien dagen gezamenlijk een tentoonstelling en een stripblad maken. Daarvoor werken zij in openbaarheid aan een nieuw werk dat verschillende vormen kan aannemen. Het eindresultaat wordt in een tentoonstelling gepresenteerd. Vervolgens werken zij het stripblad 'Aline' uit dat wordt uitgegeven door Scratch. Het stripblad wordt tijdens een tweede tentoonstelling gepresenteerd samen met ander werk van de betrokken striptekenaars. De uitgenodigde striptekenaars zijn Typex, Ludwig Volbeda, Jeroen Funke, Anne Staal, Sanne Boekel, Charlotte Dumortier, Shamisa Debroey en Wasco, die ook als curator optreedt. Met deze makers meent WG Kunst een diverse groep op het gebied van onder andere leeftijd, werkwijze en bekendheid bij elkaar te brengen en beoogt hen op allerlei mogelijke manieren te laten samenwerken. Het project heeft als doel om een unieke samenwerking voor het ontwikkelen van nieuw werk te faciliteren en daarmee bij te dragen aan talentontwikkeling van de betrokken makers en artistieke kwaliteit. Ook beoogt de organisatie hen een platform te bieden.

website

www.wgkunst.nl