<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Dogma 96 (unboxing core) PANICCC, where did I put my soul?

Three Wishes

€ 7.500

'Dogma 96 (unboxing core) PANICCC, where did I put my soul?' is een voorbereidend onderzoek naar de definitie van een filmsubgenre op het grensvlak van 'unboxing videos' en Dogma 95. Het doel is om de visuele taal voor consumentisme in de digitale wereld te bevragen door de ontwikkeling van een cinematografisch eerste persoonsperspectief. De relatie tussen ziel, verlangen en voldoening speelt binnen dit onderzoek een belangrijke rol. Het project bestaat uit twee door elkaar lopende onderzoeksfasen. In de eerste plaats een theoretisch onderzoek dat tot een juiste definitie van het concept 'ziel' zal leiden, mede dankzij een expert in de psychologie. Op de tweede plaats wordt de filmtaal gedefinieerd, in samenwerking met een expert in de filmtheorie. Gedurende het onderzoeksproces zal de aanvrager filmbeelden schieten om de theoretische overwegingen te testen. De beoogde resultaten van het project zijn: een theoretisch kader met juiste definities van concepten als ziel en eerste persoonsperspectief. Daarnaast zal de startsubsidie leiden tot een methodologie voor het maken van films in de vorm van een reeks regels, en het creëren van een reeks films die de theoretische overwegingen weerspiegelen.