<
toekenningen

Regeling Talentontwikkeling

Don Kwaning

Don Kwaning heeft in 2018 de bacheloropleiding Man and Well-Being aan de Design Academy Eindhoven afgerond. In zijn praktijk is hij bezig met zowel artistieke en industriële materiaalontwikkeling als met het ontwerpen van eindproducten. Met zijn afstudeerproject 'Medulla' ontwikkelde hij circulaire materialen vanuit de pitrus, een in Nederland veelvoorkomend onkruid. Komend jaar geeft hij vervolg aan dit project en wil hij zich verder ontwikkelen tot ambachtsman in materiaalontwikkeling. Hij gaat onderzoeken welke pitrusmaterialen het meest geschikt zijn voor doorontwikkeling voor de commerciële markt, en of de pitrus kan worden verbouwd als natte teelt, waarmee bodemdaling kan worden tegengaan en waarvan de materialen, gemaakt van deze grondstoffen, een verdienmodel kunnen opleveren voor boeren. Hij wordt hierin geholpen door de Green Chemistry Campus. Daarnaast start hij twee nieuwe projecten waarin hij vanuit zijn artistieke interesses materiaalexperimenten gaat doen met flexibel aluminium en aangetast hout. Hiervoor gaat hij samenwerken en advies inwinnen van mandenvlechtster Esmé Hofman, productontwerper Bertjan Pot, en verschillende 3D-vormgevers. Door zijn materiaalexperimenten persoonlijker te maken, beoogt Kwaning zijn identiteit als ontwerper te versterken en zijn praktijk beter te positioneren binnen de ontwerpsector. De resultaten van zijn projecten zullen worden gepresenteerd op de Milaan Design Week en de Dutch Design Week.

website

www.donyawkwaning.com