<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

Dorpsstraat 2.0

vector-i

€ 7.500

Alhoewel verduurzaming en woningbouw kunnen worden opgevat als opgaven die elkaar tegenwerken, werkt Vector-i voor het project 'dorpsstraat 2.0' aan een onderzoek om beide maatschappelijke vraagstukken samen te brengen. De jarenzestigwoningen die nu nog aan de Dorpsstraat in Schoonebeek (Groningen) staan, voldoen niet meer aan de huidige eisen en worden binnenkort gesloopt. De aanvrager wil aan de hand van een concrete casestudie de mogelijkheden van circulair slopen inzichtelijk maken om bij te dragen aan de ontwikkeling van een circulaire economie. In 2050 is Nederland een circulaire samenleving, maar volgens Vector-i zijn er voor de bouwsector nog veel stappen te zetten. Voor dit onderzoek wordt gekeken naar de distributie en levensloop van elementen, materialen en grondstoffen. Ook wordt verkend waar nieuwe materialen vandaan komen, hoe deze worden toegepast en in hoeverre verschillende ketens aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Tijdens de startfase worden verschillende uitgangspunten voor sloop en hergebruik vanuit zowel de theorie als de praktijk verkend en onderzocht. Daarvoor werkt de aanvrager samen met deskundigen op het gebied van onder andere materiaal, hergebruik, milieu, recht, gezondheid, afvalverwerking en transport. Het onderzoek zal materiaalstromen in kaart brengen om inzichtelijk te maken wat er al goed gaat, wat beter kan en wat helemaal anders moet. In deze fase werkt Vector-i samen met corporatie Domesta, aannemer ECO + bouw, BORK sloopwerken, Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie en Rijksuniversiteit Groningen.

website

www.vector-i.nl