<
toekenningen

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken → Onderzoek

Draping Poetry

Maryam Kordbacheh

€ 20.000

'Draping Poetry' concentreert zich op materiaal- en vormonderzoek, richt zich op de conceptuele en filosofische kijk op het ontwerpproces, bestudeert en bevraagt de fundamentele aspecten van design, en onderzoekt kledingstukken die verder gaan dan hun materiële betekenis. Het doel in deze laatste fase is het ontwikkelen en realiseren van de kennis en ervaring die is opgedaan tijdens de onderzoeksfase. 'Draping Poetry' zal resulteren in een hedendaagse, conceptuele en experimentele kunstinstallatie. Hierbinnen brengt Kordbacheh de resultaten van de materiaal- en vormstudies onder de aandacht. Zo probeert ze het proces van ontwerpen te benadrukken. Door de werelden als idee erachter te verbinden, wil ze haar werk in Japan en Nederland op een andere aangepaste manier tentoonstellen door middel van fotografie en film. Ze gelooft dat het niet fysiek aanwezig zijn haar er niet van zal weerhouden haar visie te delen. Ten slotte ontwikkelt Kordbacheh een publicatie.

website

www.maryamkordbacheh.com