<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Dromodriller (working title)

Onnen studio

€ 7.500

In de voorbereidende fase voor een animatiefilm onderzoeken Serge Onnen en Sverre Fredriksen in hoeverre keramische elementen met virtuele elementen kunnen worden samengevoegd om een nieuwe, eigen, visuele filmtaal te ontwikkelen. Onder de werktitel 'Dromodriller' wordt een korte film gerealiseerd met negentiende-, twintigste- en eenentwintigste-eeuwse technieken. Onnen doet keramisch onderzoek in Le Maupas (Frankrijk) naar het vervaardigen van schaalmodellen en keramische sets waarin stop-motion kan worden opgenomen. Fredriksen onderzoekt de technologische mogelijkheden voor visuele effecten (VFX) en computergegenereerde beelden (CGI) waarmee de experimentele stijl van film maken in de virtuele wereld kan worden voortgezet. Het resultaat van het onderzoek is een serie keramische sets en objecten en kennis over de CGI-tools die ze kunnen gebruiken of maken en de wijze waarop de overgangen van keramiek naar virtueel het beste kunnen worden samengesmolten. Deze derde deels geanimeerde film van Serge Onnen en Sverre Fredriksen speelt zich net als hun eerdere films grotendeels onder de grond af. Ook deze film gaat over een onzichtbaar door de mens gemaakt systeem van infrastructuren, van kabels en tunnels, voor data en mensen, waar de samenleving voor een belangrijk deel op drijft. De uiteindelijk film wordt getoond in bioscopen en festivals en in de vorm van een installatie in het kunstcircuit.

website

www.sergeonnen.com