<
toekenningen

ARO open oproepen → Onderzoek

Dubbele Dijk

LAOS Landschapsarchitecten

€ 5.000

Dubbele Dijk is een project dat gelegen is tussen Eemshaven en Delfzijl waarbij het doel is om het achterland te beschermen tegen de zee zonder de primaire dijk op te hogen. Achter de primaire dijk is een tweede lagere dijk aangelegd. Het zeewater kan gecontroleerd het tussengebied instromen en slib kan bezinken. Dit tussengebied fungeert als 'living lab' om ervaring op te doen met betrekking tot zilte landbouw en aquacultuur. Om het oogstseizoen te verlengen wordt restwarmte van het datacenter van Google Eemshaven ingezet. De nutriënten die bij garnalenkweek ontstaan, zijn een goede basis voor de groei van zeewier. Het zeewier neemt de nutriënten op en zuivert daarmee het nutriëntrijke water, dat vervolgens terug de zee in stroomt. De garnalenteelt wordt gecombineerd met zonnepanelen. De aanvrager onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om een integrale, landschapsinclusieve aanpak van garnalenkweek, zeewierkweek en zonnepanelen op een innovatieve manier te realiseren en te combineren met de ecologische en recreatieve kwaliteiten van het tussengebied. Daarbij is de landschapskwaliteit de drager voor deze overgang tussen land en water. Een overgang die kenmerkend is voor dit gebied en al eeuwen de karakteristieke en culturele waarde van Noord-Groningen bepaalt.

website

www.laoslandschap.nl