<
toekenningen

Deelregeling Festivals → Festival

Duizel heeft dorst

€ 6.000

Duizel in het Park is een cultureel zomerfestival met een nationale programmering dat lokaal geworteld is in Rotterdam Noord. Het festival biedt experimenteerruimte aan kunstenaars en ontwerpers, gericht op problemen en thema's die spelen bij het festival zelf en in de wijk rondom het festivalterrein in het Vroesenpark. Concrete thema's zijn afval, stroomverbruik, waterproblematiek, maar ook sociaal maatschappelijk zoals eenzaamheid en verbinding. De aanvraag is specifiek gericht op het project 'Duizel heeft Dorst', dat in samenwerking met ontwerpbureau Afdeling Buitengewone Zaken, wordt opgezet rondom het thema water. Vanaf de eerste editie heeft het festival te maken met stedelijke waterproblematiek vanwege de locatie in het park, dat als afwateringsplaats dient voor de stad. Door de initiatiefnemers is een social-design traject opgezet met als doel concrete oplossingen aan te dragen, het publiek deelgenoot te maken van de thematiek en opgedane kennis samen met stakeholders door te ontwikkelen naar nieuw beleid.

website

www.duizelinhetpark.nl