<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Dutch Standard Alphabets

Type Mafia

€ 7.500

Het straatnaambord is een minimalistisch voorwerp waarin veel samenkomt: productontwerp, grafisch ontwerp, typografie, taal en letterontwerp. In de jaren vijftig en zestig werd in Nederland voor de borden ter standaardisatie een nieuw ontwerp geïntroduceerd. De typografie hiervoor, de Dutch Standard Alphabets, blijkt van de bekende ontwerpers Jan van Krimpen en Sem Hartz. Het ontstaan van de letters is bijzonder slecht gedocumenteerd en krijgt weinig erkenning. Ironie wil dat deze letters tegelijk de meest verbreide en minst bekende nalatenschap uit de oeuvres van de twee ontwerpers zijn.
Ondertussen verdwijnt het iconische ontwerp in een rap tempo uit de straten. Dit project beoogt daarom het Nederlands cultureel erfgoed te behouden. Met de startsubsidie worden enerzijds mogelijkheden onderzocht om de totstandkoming en de toepassingen van de typografie vast te leggen en te publiceren, anderzijds worden mogelijkheden onderzocht om tools te ontwikkelen die het gebruik van de typografie stimuleren. Voor het ontsluiten van het verzamelde archiefmateriaal, literatuur en gesprekken wordt een concept voor publicatie gerealiseerd en voor de geïnitieerde tools prototypes.

website

dutchstandardalphabets.com