<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Dutch Standard Alphabets

Type Mafia

€ 7.500

Carel Kuitenbrouwer en Gerben Dollen maken zich zorgen over het teloorgaan van de iconische straatnaamborden uit de jaren vijftig en zestig, zoals bijvoorbeeld nog aanwezig in Amsterdam. Ze stellen dat de typografie van deze borden, NEN 3225 door ontwerpers Jan van Krimpen en Sem Hartz, slecht is gedocumenteerd en weinig erkenning krijgt. Het straatnaambord is een minimalistisch voorwerp waarin veel samenkomt: productontwerp, grafisch ontwerp, typografie, taal en letterontwerp. Met dit project beogen zij dit Nederlands cultureel erfgoed te behouden. Met de startsubsidie worden enerzijds mogelijkheden onderzocht om de totstandkoming en de toepassingen van de typografie vast te leggen en te publiceren, anderzijds worden mogelijkheden onderzocht om tools te ontwikkelen die het gebruik van de typografie stimuleren. Voor het ontsluiten van het verzamelde archiefmateriaal, literatuur en gesprekken wordt een concept voor publicatie ontwikkeld. Voor de geïnitieerde tools worden prototypes ontwikkeld. Dollen en Kuitenbrouwer menen dat geschiedenis én actualiteit van NEN 3225 een goede aanleiding vormen om een debat te entameren over wat eigenlijk goede typografie is en hoe die het best tot zijn recht komt.

website

typemafia.com