<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Duurzaam distributielandschap

Defacto Urbanism i.s.m. Vereniging Deltametropool

€ 59.900

Nederland staat bekend als 'distributieland'. De omschakeling naar een circulaire economie, met zero-emissie logistiek en hoge kwaliteit van de leefomgeving, geeft een nieuwe lading aan de toekomstige uitwerking van deze slogan. In 'Duurzaam distributielandschap' bekijken drie logistieke hotspots, samen met ontwerpers en stakeholders, de ruimtelijke dilemma's, kansen en oplossingen. Inzichten worden gedeeld met andere knooppunten in het programma Goederenvervoercorridor Oost-Zuidoost.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Duurzame economie en ruimte #1.

website

d.efac.to