<
toekenningen

Deelregeling Stedenbouw 2010-2012 → Onderzoek

Duurzaamheid is bullshit

HKB Stedenbouwkundigen

€ 49.934

Vergisting van biomassa heeft veel potentie om uit te groeien tot een belangrijke bron van duurzame energie in Nederland. Over de inpassing van biovergistingsinstallaties is nog weinig bekend. HKB Stedenbouwkudingen wil nu de gehele keten van biovergisting in beeld brengen. Ook worden de technische en financiële aspecten van deze duurzame energieopwekking in kaart gebracht. Vervolgens zal voor een gebied op de overgang van de Veluwe naar de IJsselvallei inzichtelijk gemaakt worden welke consequenties voor het landschap toepassing op grote schaal kan hebben. Op basis van de casestudy zullen bouwstenen worden opgesteld die ook op andere locaties toepasbaar zijn. Deze bouwstenen worden in drie zeer verschillende landschappen getest. Bij het project zijn deskundigen op het gebied van financiën, energieplanning en landschapsarchitectuur betrokken. Het project wordt gepubliceerd op de website van HKB stedenbouwkundigen.

Het onderzoek is hier na te lezen.

website

www.hkbs.nl