<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

Dynamische Materiaalstaat

Superuse

€ 7.500

De 'Dynamische Materiaal Staat' (DMS) is een digitale omgeving om tijdens het ontwerp- en bouwproces het budget, circulariteit en ecologische impact te monitoren en om op basis van deze actuele data beslissingen te nemen. Superuse wil hiermee werken aan een praktische tool die keuzes voor (herbruikbaar) materiaal zo eenvoudig mogelijk dient te maken en zo de communicatie tussen de betrokken partijen tijdens een bouwproces kan bevorderen. De DMS koppelt vraag en aanbod van materialen door data uit een ontwerp van een gebouw te vergelijken met de het huidige aanbod van herbruikbaar materiaal uit databases van slopers en andere aanbieders. De informatie betreft onder andere de eigenschappen van het materiaal, kosten, milieukosten en beschikbaarheid ten opzichte van de bouwplanning. Het doel van de tool is om de circulaire economie in de bouw te stimuleren door het hergebruik van materiaal praktisch haalbaarder en winstgevender te maken op alle niveaus, wat kan zorgen voor een meer geïntegreerd en iteratief proces binnen de ontwerp- en bouwsector. Voor het project zijn stakeholders betrokken die zoveel mogelijk relevante sectoren vertegenwoordigen. Zo wordt er samengewerkt met Marc Koehler Architects, Issos, BAM, Havensteder, BlueCity, Oogstkaart.nl, New Horizon, Reuse Materials, Gebruiktebouwmaterialen.nl, Metabolic, Nibe, IdematApp, Ex'TAx, Copper8, Rootbv en Zeppa.