<
toekenningen

Regeling ImmerseInteract → Productontwikkeling

Eclipse

Ali Eslami Karrabi and Alllesss

Door middel van Virtual Reality verkent Eclipse een nieuwe vorm van menselijk samenleven - een die in de echte wereld niet te verkrijgen is - door de barrières van taal, geografie en sociale hiërarchie uit te wissen.

website

alllesss.com