<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

Ecokathedraal Oeuvre Louis Le Roy

DAADarchitecten

€ 7.500

DAADarchitecten ontvangt een startsubsidie voor een inventarisatie van het oeuvre van Louis Le Roy (1924-2012). Le Roy is als 'wilde tuinman' en bouwer van ecokathedralen van doorslaggevende betekenis geweest voor de ontwikkeling van het denken over en de praktijk van ecologisch tuinieren/bouwen en van vergaande burgerparticipatie bij een aantal van zijn projecten. DAADarchitecten wil zicht krijgen op de omvang van het werk en het archief om daarmee een goede planning en begroting van het onderzoekstraject te kunnen maken en tevens om een aantal zaken op te starten die het onderzoek zelf faciliteren, zoals een onderzoeksdatabase en website. Ook wordt er een start gemaakt met de inventarisatie van het flankerende oeuvre zoals publicaties en lezingen van Le Roy. Het onderzoek vindt onder meer plaats in het archief van Le Roy. Daarvoor is toestemming verleend door de familie/erven van Louis Le Roy. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Rob Hendriks en Piet Vollaard, ondersteund door Stichting Tijd en Erven Louis G Le Roy.

website

www.daad.nl