<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Ecological Agents: What Happened to Timotei?

The Emergent Lab

€ 7.500

Social designer Alorah Harman dient namens The Emergent Lab een startsubsidieaanvraag in voor het opzetten van een langer ontwerpend onderzoekstraject 'Ecological Agents: What Happened to Timotei?'. Het project is een onderzoek op het snijvlak van ethische en morele vraagstukken in een ecologische context en de toekomst van kunstmatige intelligentie. De doelgroep van het project bestaat uit makers en ontwerpers die geïnteresseerd zijn in de sociale of maatschappelijke aspecten van kunstmatige intelligentie maar vanwege hun technisch gebrek aan kennis op dit vlak het nalaten om de technologie kritisch te bevragen in hun eigen onderzoekspraktijk. Met dit project wil de aanvrager de brug slaan tussen de veelal gesegregeerde werelden van wetenschappelijk onderzoek en ontwerpend onderzoek. Het onderzoek wordt opgehangen aan fictioneel narratief, dat zich afspeelt in het jaar 2031 met in de hoofdrol de wetenschappelijk onderzoeker Timotei. Harman zal in de eerste fase een interactief prototype ontwikkelen om partners voor verdere ontwikkeling van het project te vinden.