<
toekenningen

Regeling Festivals → Startsubsidie

Ecologisch Theater Rotterdam

Coöperatie Stek

€ 7.500

De tuinkunst en landschapsarchitectuur zijn bij uitstek dé disciplines waar natuur en cultuur samen komen. De geschiedenis laat zien dat de manier waarop we onze tuinen en buitenruimtes inrichten - door de tijd heen - veel zegt over de wijze waarop de mens zich verhoudt tot de natuur. De aanvrager stelt dat in plaats van de milieuvervuiling ons onszelf te laten overkomen, we beter kunnen vieren dat we kennis, onderzoek en creativiteit kunnen inzetten om ecosystemen op positieve wijze te beïnvloeden. Door gebruik te maken van de eigenschappen van planten en ook door nieuwe technieken in te zetten. Daarmee experimenteren en over communiceren, dat is het doel van het tuinenfestival Ecologisch Theater Rotterdam. Het streven is om ontwerpers uit te nodigen voor het ontwerp van een tijdelijke festival tuin, waarbij de rol van planten ten tonele komt. Elke festivaltuin levert een fysieke bijdrage aan het ecosysteem en vertelt bovendien (door vormgeving) over deze bijdrage aan het publiek. Naast de fysieke interventie van de tuin zelf, wil de aanvrager reflecteren over onze verhouding ten opzichte van de natuur en de rol van ontwerp. Landart, tuinkunst, ecological design en theater/performance kunnen in deze tijden inspireren en aanzetten tot een nauwere band met het landschap en de natuur om ons heen.

website

www.stekrotterdam.nl