<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Onderzoek

Edges of the Experiment

Hans Gremmen

€ 15.400

Grafisch ontwerper Hans Gremmen ontvangt subsidie voor een bijdrage aan een onderzoek naar de maakbaarheid van het landschap en de rol van ruimtelijke ordening en architectuur in relatie tot het Amerikaanse landschap. Welke invloeden hebben menselijke ingrepen op het beeld en beleving van de natuur? Hans Gremmen benadert het landschap als een icoon of een verzameling iconen. Marie José Jongerius fotografeert het westen van Amerika met een focus op menselijke ingrepen in het landschap. De resultaten van hun beider onderzoek komen samen in een publicatie. In dit project komen grafische vormgeving, architectuur, fotografie, beeldende kunst, marketing en geschiedschrijving samen. In het onderzoek en de publicatie gaat Hans Gremmen op zoek naar de verschillende benaderingswijzen van een onderwerp en bij het analyseren van een probleemstelling. Ook bij de presentatie van het onderzoek wil hij de verschillende blikken tegen elkaar uitspelen, zodat er nieuwe inzichten ontstaan. Bureau Europa en Fotodok bieden naar aanleiding van de publicatie ruimte voor twee symposia. Hans Gremmen wordt bijgestaan door schrijver/onderzoeker Raymond Frenken en klankbordgroep Saskia Stein (Bureau Europa), Femke Lutgerink (Fotodok) en William L. Fox (Center for Art + Environment, onderdeel van Nevada Museum of Art in Reno). FW:Books is de uitgever.

website

www.hansgremmen.nl