<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Een geschiedenis van Curaçao in 100 objecten

Wintertuin Curaçao

€ 7.500

Dit jaar bestaat Curaçao tien jaar als autonoom land binnen het Koninkrijk. In plaats van een feestjaar is 2020 tot nu toe echter meer een rampjaar geworden voor het eiland. De bestaande armoede en werkloosheid zijn enorm toegenomen als gevolg van coronagerelateerde overheidsmaatregelen, bij protestacties tegen de zittende regering werd de binnenstad zowat in puin gelegd, en de relatie met Nederland is zwaar verslechterd door uiteenlopende belangen en visies op de onderlinge relatie binnen het Koninkrijk. Tegen deze achtergrond wil Wintertuin Curaçao 'Un Historia di Kòrsou den 100 opheto' (Een geschiedenis van Curaçao in 100 objecten) realiseren. Dit project vertelt de Curaçaose geschiedenis aan de hand van narratieven van honderd tot de verbeelding sprekende objecten met als doel cultureel erfgoed tot leven te brengen en te verbinden in een tijd van verdeeldheid, ongelijkheid en onzekerheid. De objecten en achterliggende verhalen worden gepresenteerd in de vorm van een podcast, een digitale collectie en een boek. De collectie maakt deel uit van een digitaal platform. Centraal in dit project staat de vraag hoe gebruik kan worden gemaakt van de verbindende kracht van vormgeving, verhalen en erfgoed om de collectieve toekomst van Curaçaoënaars met vertrouwen tegemoet te gaan. In samenwerking met visueel conceptontwikkelaar Cleo de Brabander en grafisch ontwerper David van Delden wil Wintertuin Curaçao 'immersieve' omgevingen creëren waarin bezoekers de objecten kunnen zien, ervaren en hergebruiken, de verhalen achter deze objecten kunnen ervaren en ook zelf objecten kunnen uploaden. In deze eerste fase van het project wordt onderzocht welke innovatieve toepassingen in het ontwerp geschikt zijn om zo veel mogelijk maatschappelijk engagement te bewerkstelligen, te komen tot een eerste schets van de op te leveren omgevingen, en stakeholders en financiers aan het project te binden.

website

www.wintertuin.nl