<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Startsubsidie

Een Negatieve Ruimte

TAAK

€ 7.500

Kunstenaar Lucas Lenglet is door TAAK gevraagd onderzoek te doen naar de architectonische vormen van in- en uitsluiting. Hij onderzoekt het fenomeen de muur in relatie tot de staat van de uitzondering die Giorgio Agamben beschreef. Daarnaast bestudeert Lenglet kunstenaars die zich eerder met dit thema bezighielden. Samen met architectuurcriticus Arjen Oosterman brengt hij de theorievorming over dit begrip in de architectuur in kaart. Het project valt binnen een groter project over detentie dat TAAK in de zomer van 2019 wil organiseren. De resultaten van dit onderzoek wil men via een publieke presentatie en een reader delen met een breder publiek.

website

www.taak.me