<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

Een netwerk van circulaire monumenten

M3H architecten

In dit project bundelen de ontwerpers en onderzoekers van M3H architecten, HOSPER, Remco Rolvink en GIDZ hun krachten om te onderzoeken hoe kloosters, kastelen en hoeven in de steden Brunssum, Heerlen en Kerkrade als katalysator kunnen dienen voor een duurzaam metabolisme in Parkstad Limburg. De ambitie voor Parkstad is dat de regio zich ontwikkelt tot een grensoverschrijdende regio, met nieuwe verdienmogelijkheden die zich richten op schone energie, duurzame mobiliteit, stadslandbouw, hergebruik en upcycling van materialen, gebouwen en ruimtes. Welke kansen bieden het erfgoed en de oude circulaire systemen voor het in praktijk brengen van een duurzaam metabolisme van Parkstad? Het onderzoeksteam wil het sociaalruimtelijk systeem van de kloosters, kastelen en hoeven met hun gebouwen, productielandschappen, routes, tradities en ambachten meer zichtbaar maken en principes van hergebruik, kleine kringlopen, ecosysteem diensten en zelfvoorziening herinterpreteren en nieuwe betekenis geven. Duurzame transitie strategieën en sociale innovaties zijn hierbij onlosmakelijk verbonden. Het vooronderzoek resulteert niet alleen in een werkboek met een programma voor geleidelijke transitie naar een duurzaam metabolisme, maar ook tot enkele proefprojecten binnen het netwerk van kloosters, kastelen en hoeven, en in een voorstel voor een breed co-creatief ontwerpend vervolgonderzoek.