<
toekenningen

Een nieuw fundament

Being A Designer

€ 24.882

Uitgangspunt van het project 'Een nieuw fundament' is dat een goed woonconcept meer is dan een dak boven je hoofd. Voor dak- en thuisloze jongeren moet een woning ook vooral een platform zijn van waaruit zij zichzelf ontwikkelen. Samenwerkingspartners Being A Designer en Personal Architecture stellen dat deze jongeren in veel gevallen een laag zelfbeeld hebben en zichzelf daardoor geen plek in de maatschappij toekennen en niet volwaardig participeren. Om te komen tot nieuwe woonconcepten, is het volgens de ontwerpers van belang te beginnen met de vraag hoe deze jongeren kunnen werken aan hun eigen fundament. De aanpak is dan ook gericht op het verkrijgen van inzicht in de leefwereld van de jongeren. Hoe kijken zij tegen hun situatie aan? En wat zijn de belangrijkste overtuigingen van waaruit ze hun leven inrichten? Hierbij worden verschillende methoden gehanteerd, namelijk observaties, interviews en generatieve sessies. Het onderzoek zal leiden tot een set criteria die worden gesteld aan een goed woonconcept. Nadat vrij over deze woonconcepten is nagedacht, volgt pas een toets aan de realiteit van het systeem. Voor het project wordt samengewerkt met één of meer gemeentes, gelieerde instanties en de dak- en thuisloze jongeren zelf.

Geselecteerd naar aanleiding van de Open Oproep Nieuwe woonconcepten dak- en thuisloze jongeren.

website