<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Onderzoek

Een Onderwaterbos als hotspot in het Haringvliet

van Laarhoven Living Landscapes

€ 24.866

Landschapsarchitect Mirte van Laarhoven stelt dat oplossingen om het verlies van biodiversiteit door klimaatverandering te keren vaak worden gezocht in ingenieurswerk. Ze ziet dat er ook kansen liggen in het beter benutten van natuurlijke processen om slimme oplossingen vorm te geven. De aanvrager werkt aan een 'Onderwaterbos als Hotspot in het Haringvliet'. Het Onderwaterbos is het eerste ontwerp uit een toolbox van 15 'Landschapsvormers': strategisch geplaatste objecten in het rivierenlandschap, die inspelen op de natuurlijke dynamiek die hierin verscholen zit. Het doel van de aanvraag is om door middel van (interactieve) elementen in de onderwaterbos-constructie de landschappelijke dynamiek zichtbaar te maken voor een groter publiek. Daarvoor verrijkt zij de ecologische onderzoeksfunctie van het onderwaterbos met een getijdelicht en zoet-zout installatie door de deltawerken heen. Deze twee installaties worden in samenwerking met twee productontwerpers vormgegeven. Om de ontwikkeling en bouw van het Onderwaterbos meer zichtbaar te maken worden bepaalde mijlpalen in het proces gedocumenteerd. Ook zal de Nederlandse Duikbond monitordagen organiseren om analyses uit te voeren. Resultaten worden via online platforms, lokale horecagelegenheden en diverse media met een breed publiek gedeeld.

website

www.mirtevanlaarhoven.com