<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

Een onvoltooid project: dromen van de nieuwe Nederlandse stad

International New Town Institute

€ 20.540

Het International New Town Institute onderzoekt het potentieel van groeikernen uit de jaren zeventig als plekken van betekenis voor de verstedelijkingsopgave van de nabije toekomst. Het experimentele karakter van hun ontstaansperiode vormt de inspiratie voor een nieuwe generatie van stedelijke programma's en ruimtes, die de verdere verstedelijking en verdichting van de Randstad met een miljoen inwoners kan sturen. De groeikernen hebben nooit hun oorspronkelijke ambities kunnen waarmaken en zijn deels onvoltooid, waardoor ze veel onbenutte ruimte en infrastructuur bieden om deze uitdaging ook kwantitatief aan te gaan. Dit project onderzoekt de oorspronkelijke idealen en het experiment dat vorm kreeg in de woningbouw, de stedenbouw en met name de collectieve voorzieningen, als uiting van de verzorgingsstaat die in de jaren zeventig op zijn hoogtepunt was. De analyse van deze experimenten, de condities die ervoor nodig waren en de ontvangst ervan door de bewoners vormen het fundament voor drie mogelijke toekomstscenario's. Doel van het project is de verbeeldingskracht en de maatschappelijke betekenis van stedenbouw opnieuw op de kaart te zetten. Het resultaat is een essay (gedrukt en digitaal), dat een discussie over de toekomstige verstedelijking zal aanjagen, presentaties bij verschillende gelegenheden en lokale debatten. Het essay dient tevens als start voor een tweede fase in 2021 waarin de scenario's door ontwerpers zullen worden uitgewerkt.

website

www.newtowninstitute.org