<
toekenningen

Regeling Architectuur → Publicatie

Een Stad van Komen en Gaan

Crimson Architectural Historians

€ 28.650

De publicatie 'Een Stad van Komen en Gaan / A City of Coming and Goings' toont het resultaat van een onderzoek door Crimson Architectural Historians naar de ruimtelijke impact van migratie op Nederlandse steden en dorpen. Migratie wordt vaak te nauw vertaald als vluchtelingenproblematiek. Hoewel veel nieuwkomers uit die specifieke groep komen, vormen zij samen met expats, studenten, seizoenwerkers, creatieve kenniswerkers, digital nomads en grensmigranten een veel grotere en diverse groep van migranten met verschillende achtergronden en daarmee andere eigenschappen. In dit boek wordt door middel van historisch onderzoek naar een reeks exemplarische West-Europese migratiesteden en regio's aangetoond dat migratie geen tijdelijk fenomeen is en van oudsher een belangrijke rol speelt in de ruimtelijke ontwikkeling van deze steden en regio's. Verder dient deze rijk geïllustreerde publicatie als praktisch handboek waarin de ontwerpingrediënten voor een ideale stad van komen en gaan uiteen zijn gezet. Samen vormen deze ingrediënten een handreiking bij het ontwerpen aan steden en regio's, die voldoende elastisch en flexibel zijn om een constante stroom van velerlei migranten te huisvesten. De publicatie verschijnt maart 2018 en richt zich op iedereen die bij planvormingsprocessen in stad en regio betrokken is, maar in het bijzonder op ontwerpers. Dit voorstel is het resultaat van een onderzoek dat in 2015 door het fonds is ondersteund.

website

www.crimsonweb.org