<
toekenningen

Eigen regie op vermoeidheid

Open Concept

Ontwerpbureau Open Concept stelt dat kinderen en jongeren met een chronische ziekte door vermoeidheid (te) vaak worden belemmerd in de uitvoering van alledaagse activiteiten. Door de inzet van ontwerpend onderzoek wil Open Concept hiervoor nieuwe oplossingen ontwikkelen. Het richt zich daarbij op jongeren van 17 tot 25 jaar met reuma. Open Concept werkt in de uitvoering van het onderzoek nauw samen met de Jeugdreuma Vereniging Nederland, het platform Youth-R-Well, de kinderreuma-afdeling van het UMC Utrecht en met andere ontwerpers onder wie Lucy van Dorst en Gerjanne van Gink. Tijdens de looptijd van het onderzoek zullen een aantal verschillende ontwerpmethodieken worden ingezet. Een data-analyse van anonieme data uit de Reuma2Go-app en datavisualisaties maken onderdeel uit van het project. Daarnaast lopen in een verkennende fase van het onderzoek ontwerpers een aantal dagdelen mee met de jonge reumapatiënten. Ook vinden twee co-creatieve designsessies plaats, samen met jongeren, hun ouders/verzorgers en zorgprofessionals. Het resultaat van de eerste fase van het onderzoek is inzicht in de wensen van de doelgroep: hoe willen zij meedoen in de maatschappij en op welke manieren is vermoeidheid daarin een belemmering? Doel van de eerste fase is ook om te komen tot kansrijke oplossingsrichtingen en een plan van aanpak voor de tweede fase van onderzoek.

website

www.openconcept.nl