<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Tentoonstelling

Eindhoven School Revisited

Curatorial Research Collective

€ 16.510

In de jaren '80 ontwikkelde zich een nieuwe generatie Nederlandse architecten die ondanks een wisselende architectuursignatuur toch onder eenzelfde nieuwe stroming konden worden geschaard: de Eindhovense School. Belangrijke aanstichters van dit gedachtegoed waren Geert Bekaert, Joost Meuwissen en Gerard van Zeijl. In plaats van een eenduidige vormentaal delen zij juist een theoretische aanpak en benadering van architectuur. Onder hen zijn invloedrijke Nederlandse architecten als Jo Coenen, Wiel Arets, Wim van de Bergh, Sjoerd Soeters, Martien Jansen, René van Zuuk en Bert Dirrix. De Curatorial Research Collective wil dit gedeelde gedachtegoed nu opnieuw bekijken en zich verdiepen in de intellectuele context die hieruit is voortgekomen. Door middel van een tentoonstelling en een publiek symposium wil de aanvrager het nalatenschap van deze stroming tonen om te zien wat de impact is op hedendaagse architecten en architectuur in Nederland. De tentoonstelling zal plaatsvinden in het bouwkunde gebouw van de TU Eindhoven en richt zich op de drie protagonisten, de impact op de architectuuropleiding, het werk van de afstammende architecten en de culturele contextualisering van hun werk. Tijdens een tweedaags symposium in het Van Abbemuseum zullen enkele architecten hun werk toelichten binnen deze context, maar is er ook ruimte voor debat over de architectuuropleiding in brede zin en de impact ervan op de architectuurpraktijk. De aanvrager beoogt hiermee samen met een breed publiek reflectie te bieden op de Eindhovense School alsook een doorzicht te bieden naar de toekomst van een theoretische aanpak in de architectuur.