<
toekenningen

Regeling Internationalisering → Open oproep fase 2

El Labana Gardens

Bureau LADA, CILAS en LALA Studio

€ 36.370

Bureau Lada (NL), Studio Lala (EG) en CILAS (EG) zetten Labbanah Gardens op in de historische wijk El Labbanah in Islamitisch Caïro. Het project bestaat uit een serie van vier ruimtelijke interventies, gekoppeld aan cultureel programma over sociale ecologie, energieproductie en levend erfgoed.

Voor de vervolgfase zijn de interventies, de culturele programmering en samenwerkingen uitgewerkt. De installaties manifesteren zich als: Lala's herb garden, Star gazing platform, hidden garden en energy garden. Lokale voedselketen, magie inzetten voor weerbaarheid, beplanting voor biodiversiteit en alternatieve energie productie zijn thema's die het team onderzoekt en verkent met verschillende experts. De installaties en de programmering vinden plaats in een historisch gebouw, op de binnenplaats, het dak en een vacant perceel centraal gelegen in de wijk. Mogelijk gemaakt door vastgoedeigenaar dr. Ali Labib die een inclusieve ontwikkeling van de wijk ambieert van binnenuit. Al doende onderzoekt het team welke (nieuwe) vormen van publieke ruimte en publiek leven mogelijk is en hoe deze onderdeel kunnen zijn van de herontwikkeling van de wijk. Voor een kennisuitwisseling op het gebied van levend erfgoed vindt kennisdeling met de Oude Kerk in Amsterdam plaats door onder meer een werkbezoek. Aan het project zijn verschillende experts en organisaties betrokken zoals Megawra Collective (May Al Ibrashy), de Oude Kerk Amsterdam (Jaqueline Grandjean en Richard Pelgrim), German University of Caïro (Holger Gladys), Urban Greens Egypt (Abdullah Tawfic), KarmSolar (Ahmed Zahran) en de Waag society – Make (Nelly Voorhuis en Lucas Evers).

Meer informatie over fase 3

Meer informatie over fase 1

website

www.ladahrsak.com