<
toekenningen

Regeling Talentontwikkeling

Emilia Tapprest

Emilia Tapprest is in 2019 afgestudeerd aan het Sandberg Instituut. Met 'NVISIBLE.STUDIO' doet ze onderzoek naar de manier waarop digitaliseringsprocessen de interactie tussen samenleving, ideologie en macht vormgeven. In het ontwikkelplan richt Tapprest zich op een aantal samenwerkingsprojecten waarin film en andere vormen van immersieve storytelling worden ingezet om alternatieve manieren van bestaan te verbeelden. In samenwerking met wetenschapshistoricus Victor Evink werkt Tapprest aan het project 'Zhouwei Network', waarin zestien archetypische en speculatieve samenlevingsmodellen worden verkend. Tijdens het ontwikkeljaar staan drie projecten centraal: 'Sonzai Media', 'Inner Futures', 'Embodied Protocols', hiernaast werkt Tapprest aan drie secondaire projecten: 'Zhōuwéi Network Film', 'Ambitopia', 'Birthpains'. In de professionalisering van haar praktijk volgt de maker performance- en bewegingsworkshops. Als mentoren benadert ze Daan Milius (dramaturg), Huib Haye van der Werf (curator), Daniel van der Velden (ontwerper), Rob Schröder, Martin Lopatka (datawetenschapper) en Romeo Kienzler (IBM). De presentatie van het werk neemt hybride vormen aan in fysieke exposities, workshops en online platforms.

website

nvisible.studio