<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Onderzoek

Emotion Choreography (werktitel)

Coralie Vogelaar

€ 14.500

In haar artistieke praktijk onderzoekt Coralie Vogelaar de mechanismes van waardebepaling in visuele cultuur en maakt zij veelvuldig gebruik van technieken als image recognition en eye tracking-software. Voor het project 'Emotion choreography' wil ze zich verder verdiepen in de thema's machine vision en kunstmatige intelligentie in relatie tot beeldcultuur. Het uiteindelijk resultaat is een installatie over algoritmische emotieherkenning, bestaande uit twee grote beeldschermen waarop 'uncanny' non-verbale communicatie tussen twee chatbots plaatsvindt. Het vooronderzoek en een deel van de realisatie worden verricht binnen het kader van een artist-in-residence in Werkleitz te Halle, Duitsland. V2_ en Kunstfort Vijfhuizen tonen interesse in de presentatie van het werk.

website

coralievogelaar.com