<
toekenningen

ENCI Energie Landschap - Het onverenigbare verenigd

Rademacher de Vries Architecten, ENGIE en Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied

€ 10.000

De ENCI kalksteen groeve transformeert van een industrie gebied naar een recreatief natuurgebied aan de rand van Maastricht. Het terrein is een bijzondere samenkomst van erfgoed, natuur en cultuur waarop bovendien een ambitieuze duurzaamheidsambitie is geformuleerd. Het ontwerpteam van Rademacher de Vries gaat in samenwerking met energiespecialist ENGIE onderzoeken hoe de uitwerking van deze ambitie op een integrale en toekomstbestendige manier kan worden ingebed in het transformatieproces. Zodoende poogt het team de energietransitie na de transformatie een beleefbaar onderdeel te maken van dit door de mens gemaakte landschap. Het team zal het onderzoek uitvoeren in samenwerking met Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME), waarbinnen ENCI-Heidelberg, Natuurmonumenten, de gemeente Maastricht, de provincie Limburg en buurtbelangenorganisaties zijn vertegenwoordigd.