<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

ENCOUNTER

Joost van Wijmen

€ 7.495

Kostuumontwerper en scenograaf Joost van Wijmen werkt aan de voorbereiding van zijn performatieve project 'ENCOUNTER'. Doel van deze voorbereiding is om de resultaten van ENCOUNTER beter inzichtelijk, deelbaar en toepasbaar te maken voor diverse domeinen. ENCOUNTER is een praktijkgericht onderzoekstraject over het ervaren van fysiek contact door middel van performatief werk. De blik, werkwijze en beeldtaal komen voort uit de scenografie. De factoren tijd, relatie tot een publiek, de scenografische werking van een ontwerp, de inzet van textiel en ambachtelijke technieken vormen het fundament van ENCOUNTER. Joost van Wijmen gebruikt zijn eigen observaties over lichaamsbewustzijn, die onder andere voortkomen uit zijn werk als kostuumontwerper, als uitgangspunt en probeert die met het project ENCOUNTER zichtbaar te maken. Hij probeert ENCOUNTER te laten doorgroeien en de zoektocht te continueren om designonderzoek in te zetten in andere domeinen als spiegel voor vraagstukken waarin het lichaam centraal staat. Joost van Wijmen en zijn team werken samen met partijen uit verschillende domeinen: het onderwijs (Huygens Lyceum, HKU), cultuur (P-S, Van Abbemuseum, Critical Costume en TAC) en zorg (Vitalis). De startsubsidie wordt ingezet voor het vinden van een opzet voor het analyseren van het project en voor het delen van resultaten met partners en belanghebbenden. Daarnaast worden een website en communicatiestrategie opgezet om de resultaten onder de aandacht te brengen.

website

joostvanwijmen.nl