<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Onderzoek

Energieplantages als ontwerpopgave

Stichting Probos

€ 34.365

Stichting Probos houdt zich al meer dan 30 jaar bezig met energieteelt van snelgroeiende loofboomsoorten als wilg, populier, els en robinia. Zij wil een instrumentarium ontwikkelen waarmee een goede landschappelijke inpassing van deze energieplantages mogelijk wordt gemaakt. Voor dit project werkt zij samen met H+N+S Landschapsarchitecten. Het onderzoek betreft criteria voor geschikte locaties voor energieplantages en concepten voor een duurzame en aantrekkelijke inpassing en vormgeving. Vier masterclasses vormen de kern van het onderzoek. Tijdens de masterclasses werken landschapsarchitecten en bosbouwers samen aan concrete casussen voor de aanleg van energieplantages. De masterclasses staan voor iedereen open. De casussen worden aangedragen door verschillende participerende terreineigenaren uit de klankbordgroep. Het onderzoek resulteert in een locatiewijzer en concepten voor landschappelijke inpassing. Deze krijgen hun beslag in een praktijkgids, die wordt gepresenteerd tijdens een voorlichtingsavond. Bovendien worden de meest kansrijke ontwerpen uitgewerkt tot definitieve ontwerpen, die de partnerorganisaties concreet kunnen toepassen. De aanvraag betreft het resultaat van een eerder toegekende startsubsidie.

Het boek 'Biomassateelt als ontwerpopgave' is te bestellen via de website van Probos.

website

www.probos.nl