<
toekenningen

Engaging Campus-Cité

de Ruimdenkers

'Engaging Campus Cite' is de voortzetting van het eerdere onderzoek Campus Cité. De opgave voor Campus Cité was: op welke wijze vorm te geven aan 'het leven' op de campus. Vanaf de eerste kennismaking rees de vraag: hoe zorgen we er als ontwerpers voor, dat we oprecht van toegevoegde waarde zijn? De sleutel hiertoe lag in de focus op de werking van de campus als totaal, die meer zou moeten zijn dan de som der delen. Dit is bereikt door randvoorwaarden voor mogelijkheden te scheppen, programma vorm te geven en de kracht van de tussenruimtes in het publiek domein van de campus te etaleren. Deze insteek heeft Rijn IJssel ertoe bewogen de samenwerking met de ruimdenkers voort te zetten. Het vervolgonderzoek richt zich op verbreding, verdieping en borging van Campus Cité. Op het moment waarop steeds meer stakeholders buiten de grenzen van Rijn IJssel betrokken worden, zoekt RijnIJssel naar samenhang, betrokkenheid en een stevige positie in de stedenbouwkundige planvorming. Deze zoektocht vertaald zich in de ambitie de Campus te transformeren naar een attractieve 'tussenmaatschappij' voor leerlingen, medewerker, professional, ondernemer en bewoner.

Meer informatie over de eerste fase van dit project

website

www.deruimdenkers.nl