<
toekenningen

Engaging Campus-Cité II

de Ruimdenkers

De ruimdenkers onderzochten in de eerste helft van 2020 hoe de Velpercampus, een nieuwe locatie van Rijn IJssel, te transformeren naar een attractieve 'tussenmaatschappij' voor leerlingen, medewerkers, professionals, ondernemers en bewoners. Om de draagvlak voor de transitie naar de nieuwe campus te vergroten ontwikkelden de ontwerpers een gezamenlijke visie op basis van inzichten uit activiteiten met studenten en een online medewerkersonderzoek. De inzichten resulteerden in een programma van eisen, een leidraad voor toekomstige aanbestedingen en ruimtelijke typologieën voor de buitenruimte. Met het vervolgtraject willen de ruimdenkers op deze inzichten voortbouwen. Samen met Rijn IJssel willen ze het juiste medium voor de school ontwikkelen om binnen de kaders van Covid-19, als daarbuiten, de resultaten in de organisatie te verankeren. Zij leggen de focus op prioritering, haalbaarheid en concretisering van de voorstellen. Daarnaast willen zij een aantal suggesties en ambities werkelijk uitvoeren en testen. Met name in de ideeën over het gebruik van de publieke buitenruimte van de campus zien zij veel potentie. Enerzijds omdat dit een gedeelde ruimte is waar onderwijs- en werkomgeving samenkomen. Anderzijds omdat ze in het buitengebied binnen de richtlijnen van Covid-19 de meeste ruimte kunnen pakken. Het ontwerpteam richt zich in de vervolgfase nadrukkelijk niet op het ontwikkelen van nieuwe content, maar op het borgen van de resultaten uit de eerste fase. Zij zullen daarbij tevens onderzoeken hoe zij met een interactief platform processtappen en ervaringen kunnen delen, die ook later toegankelijk blijven.

Meer informatie over de eerste fase van dit project

website

www.deruimdenkers.nl