<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Entering a Post-Face Era: Aesthetics of Facial Surveillance

The Cultural Index

€ 7.491

Het project 'Entering a Post-Face Era: Aesthetics of Facial Surveillance' is een cross-over tussen cultureel onderzoek, onderwijs en creatieve technologie met als doel het onderwerp gezichtssurveillance toegankelijk te maken voor een breder publiek. De centrale onderzoeksvraag is: hoe beïnvloedt gezichtssurveillance de esthetiek van het gezicht? Deepfake doet ons twijfelen aan ons vertrouwen in gezichten; surveillancetechnologie verandert onze gezichten in bewijs, en de opkomst van zelfgemaakte avatars en face morphing stellen ons in staat om onze gezichten eindeloos opnieuw voor te stellen. In de startfase zal een proof of concept worden ontwikkeld voor een onlinecursus. In samenwerking met Post Neon zullen de inzichten over het onderwerp worden vertaald naar multimedia visualisaties. Daarnaast zal er in de startfase contact worden gelegd met organisaties als Europeana Network, Het Nieuwe Instituut, NADD, IHILIA Archives, European Holocaust Research Infrastructure, Onomatopee en MU Art Space.

website

www.theculturalindex.com