<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Programma

Environmental Machine Learning

Foamlab Amsterdam

€ 23.200

Theun Karelse (Foamlab Amsterdam) stelt dat tot voor kort het verkennen van landschappen en ecosystemen voorbehouden was aan levende wezens, maar nu ook machines zich gewaarworden van de omgeving. Toepassingen van systemen die gebruikmaken van machine learning worden voor het eerst zichtbaar binnen de ecologie. Karelse wil stilstaan bij de fundamentele vraag wat de invloed is van de inmenging van machine learning in biodiverse ecosystemen. In 2018 wordt een reeks veldwerksessies met transdisciplinaire teams opgezet waarin verschillende kennisdomeinen als artificial intelligence, ecologie, kunst en landschapsarchitectuur samenkomen. De vragen en thema's die uit het veldwerk voortkomen, worden gepresenteerd op Europese podia en vormen de basis voor online en offline publicaties. In 2019 zal in Artis een tentoonstelling plaatsvinden waar 'Environmental Machine Learning' een belangrijk thema is.