<
toekenningen

Erfgoed vol energie

HofstraHeersche Landschapsarchitecten, Landgoed 't Medler en gemeente Bronckhorst

€ 10.000

HofStraHeersche Landschapsarchitecten stelt dat energielandschappen Nederland hebben gevormd. Vaak zijn het inmiddels (internationaal) gewaardeerde landschappen, zoals het veenweidegebied, de verveende plassen of de uitgestrekte hoogveenontginningen met hun unieke ontstaansgeschiedenis. Ook het kleinschalige houtwallenlandschap in het oosten van Nederland is een dergelijk energielandschap. Dit landschap staat echter onder druk door verdergaande schaalvergroting in de landbouw. Via ontwerpend onderzoek wil de aanvrager daarom een nieuw type houtwal ontwikkelen dat een waardevolle bijdrage kan leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen van Nederland en tevens de instandhouding bevordert van het cultureel erfgoed en landgoederen in de kleinschalige landschappen. Landgoed 't Medler in Vorden is bereid gevonden om binnen dit project te fungeren als pilotlocatie. Tijdens de startfase wordt het project verder uitgewerkt en zal een klankboardgroep worden samengesteld met energiespecialisten, wetenschappers en lokale erfgoedprofessionals.