<
toekenningen

Ervaar Waldeck

Bureau od205 stedenbouw + landschap

€ 10.000

Bureau od205 stedenbouw + landschap doet onderzoek naar de ruimtelijke effecten van maatschappelijke veranderingen zoals het stimuleren van het langer zelfstandig wonen van ouderen en mensen met een zorgvraag. In het project Ervaar Waldeck richt het bureau zich op de zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een beperking in de Haagse wijk Nieuw Waldeck. Het team onderzoekt welke rol technologie kan spelen in het creëren van uitnodigende, toegankelijke en (verkeers-)veilige openbare ruimte. Voor dit project wordt onderzocht hoe in de Haagse wijk Nieuw Waldeck de link kan worden gelegd tussen de belevingswereld van de huidige 55-plussers en de implementatie van reeds beschikbare technologieën in de openbare ruimte. Daarvoor werkt Od205sl samen met de bewoners, sociaal ondernemers en de gemeente Den Haag aan een voorstel voor uitnodigende en toegankelijke routes die de aanwezige sociale voorzieningen en openbare plekken met elkaar verbinden. Het project zal resulteren in integrale ruimtelijke voorstellen voor de herinrichting van routes in de wijk. Daarnaast wordt een interactieve routekaart voor en door bewoners ontwikkeld, die mee kan groeien met de ontwikkelingen in de wijk. Resultaten kunnen als inspiratiebron dienen voor andere wijken in Nederland.

website

www.od205.nl