<
toekenningen

Ervaar Waldeck

Bureau od205 stedenbouw + landschap

Ontwerpbureau od205 doet onderzoek naar de ruimtelijke effecten van maatschappelijke veranderingen, zoals de ontwikkeling van nieuwe technologieën en het langer zelfstandig wonen van ouderen en mensen met een zorgvraag.

Technologie speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. En deze rol zal voorlopig alleen maar blijven groeien. Dat ziet ontwerpbureau od205 als een vast gegeven. Innovaties gaan razendsnel en beïnvloeden ons handelen, onze manier van samenleven en de inrichting van de leefomgeving. Met de toenemende vergrijzing wordt veel technologie ontwikkeld om het dagelijks leven aangenamer te maken, langer de regie over ons leven te kunnen houden en de zelfredzaamheid binnen en buiten de woning te vergroten. Od205 onderzoekt hoe die technologie in de openbare ruimte ervoor kan zorgen dat iemand zo lang mogelijk onderdeel kan blijven van het openbare leven.

In het project Ervaar Waldeck richt het bureau zich op de zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een beperking in de Haagse wijk Nieuw Waldeck. Het team onderzoekt welke rol technologie kan spelen in het creëren van uitnodigende, toegankelijke en (verkeers-)veilige openbare ruimte. Het vertrekpunt daarbij is niet de technologische ontwikkeling zelf, maar de individuele behoefte van de gebruiker van de openbare ruimte. Technologie moet die behoeftes ondersteunen en er de ruimte voor bieden. Door een beeld te creëren van het dagelijks leven in de toekomst legt od205 de verbinding tussen technologische mogelijkheden en toekomstig gebruik van de openbare ruimte. In deze context krijgen stakeholders een helder beeld op welke manier technologie de vrijheid, zelfstandigheid, verbondenheid en het gevoel 'er toe te doen' van mensen in de openbare ruimte kan vergroten.

Od205 werkt in de uitvoering van het onderzoek samen met de bewoners, sociaal ondernemers en de gemeente Den Haag. Aan de hand van interviews, observaties en generatieve sessies met de toekomstige ouderen in het jaar 2040 (dus de huidige 35-40'ers) zijn een aantal toekomstscenario's ontwikkeld. Thema's als gezondheid, mobiliteit, activiteiten, sociaal leven en technologie bepalen de individuele verschillen tussen mensen. De toekomstscenario's schetsen het leven in 2040. Dit geeft inzicht in wat de toekomstige gebruik is van de openbare ruimte, welke rol technologie hierin speelt en hoe we de openbare ruimte hierop kunnen voorbereiden.

Het project zal resulteren in een communicatie toolkit om met stakeholders en gebruikers toekomstplannen voor hun eigen buurten te ontwerpen en een interactieve routekaart, die mee kan groeien met de ontwikkelingen in de wijk. Resultaten kunnen als inspiratiebron dienen voor andere wijken in Nederland.
Voorlopige resultaten van het ontwerpend onderzoek worden gepresenteerd op 27 november 2019 tijdens het congres ' een nieuwe genetatie ouderen(zorg)' op 27 november in Nieuwegein. Tijdens een inspiratie- en designsessie over e-health gaat od205 in op de rol die ouderen zelf kunnen spelen bij het ontwerp en de implementatie van nieuwe technologieën.

website

www.od205.nl