<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Esch Water Speaks

MUST Stedebouw i.s.m. gemeente Rotterdam

€ 29.887

Bureau MUST en gemeente Rotterdam onderzoeken: 'wat zijn de unieke transformatiekansen van het buitendijkse gebied 'De Esch' naar weerbaarheid in relatie tot hoge waterstanden', waarbij de integrale ontwikkeldoelen worden mee-gekoppeld?' Waterveiligheid en verstedelijkingsopgaven worden in samenhang en 'door de schalen heen' bezien en klimaat wordt zo aan de voorkant meegenomen. Esch Water Speaks!? brengt in interactie met gebiedspartijen en (vrije) denkers/adviseurs 4 wenkende scenario's met bouwstenen (scope 2100) tot stand.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Vitale steden en dorpen #1.

website

www.must.nl