<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Publicatie

Essays in Jaarboek Architectuur in Nederland 2017/18

Stichting nai010 uitgevers

€ 15.232

Het Jaarboek Architectuur in Nederland biedt een overzicht van de hedendaagse architectuurpraktijk in Nederland aan de hand van dertig architectonische projecten. De projecten worden geselecteerd door een onafhankelijke jury. Deze editie zijn dit Kirsten Hannema, Lara Schrijver en Robert-Jan de Kort. In het boek worden de projecten aangevuld met inhoudelijke essays over de trends en ontwikkelingen die het afgelopen jaar zijn waargenomen in het veld. De essays dienen daarmee een theoretisch kader te bieden voor de Nederlandse architectuurpraktijk en ze zullen worden geschreven door de juryleden. De thema's die bij deze editie aan bod komen zijn: het buitengebied, upcycling, freespace en publieke architectuur in tijden van privatisering. Voor het laatste thema zijn Reinier en Graaf en Jacqueline Tellinga gevraagd als gastredacteur. Naast de publicatie organiseert nai010 uitgevers in samenwerking met Pakhuis de Zwijger twee publieke evenementen waar bij het eerste evenement het boek zal worden gepresenteerd en bij het tweede evenement een inhoudelijk gesprek zal plaatsvinden over de thema's.

website

www.naibooksellers.nl