<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Publicatie

Essays Jaarboek Architectuur in Nederland 2018-2019

Stichting nai010 uitgevers

€ 15.600

De redactie van het Jaarboek Architectuur in Nederland speelt ieder jaar een actieve rol in de opbouw van een kritisch kader om nieuwe tendensen te beoordelen. Het jaarboek 2018-2019 bevat vier beschouwende essays waarin de tendensen en ontwikkelingen worden geduid, drie van de redactie (Hannema, Schrijver en De Kort) en één van Christine de Baan, die gevraagd is een gastbijdrage te leveren. De gekozen thema's van de essays zijn: YES WE CAN! (grote architectuurprojecten), Amor Vacui (onbestemdheid en leegte), Material Agency en The Next Power. 'Under Pressure' is het overkoepelende thema dat de redactie voor deze jaarboek editie kiest. Het slaat op de druk op de huizenmarkt, groeiende steden, het klimaat en ons dagelijks leven. Maar ook op de druk die nodig is om doorbraken te forceren. De essays zijn de concrete invulling en tegelijk kritische analyse van de gesignaleerde tendensen, aan de hand van de bezochte en geselecteerde projecten. Naast de gedrukte uitgave worden in samenwerking met o.a. Pakhuis de Zwijger bijeenkomsten georganiseerd, waarin de genoemde thema's centraal staan. Daarmee wordt Architectuur in Nederland zowel een fysieke als online plek waar de Nederlandse architectuur besproken, bewonderd én bediscussieerd kan worden.

website

www.nai010.com