<
toekenningen

Regeling Architectuur → Presentatie

Euregionale Architectuur Prijs 2021

SCHUNCK*

€ 11.500

De EAP wordt jaarlijks toegekend aan het beste afstudeerproject van de vijf architectuurfaculteiten uit de Euregio Maas-Rijn en dient naast het bieden van een vakinhoudelijke showcase van jong architectuurtalent meerdere doelen. Zo beoogt het ook een positieve stimulans te bieden voor de kwaliteit van de architectuurfaculteiten in de Euregio Maas-Rijn, het opbouwen van uitwisselings- en kennisnetwerken en stimuleert het ontmoeten tussen universiteiten, beroepspraktijk, culturele spelers en een breed publiek. Het evenement bestaat uit een tentoonstelling, een feestelijke prijsuitreiking, overzichtscatalogi en een aantal vernieuwde elementen/activiteiten zoals onder andere een netwerkplatform, een kabinettenreeks, een filmproductie, een lezing en tot slot activiteiten rondom de Dag van de Jonge Ontwerper. Naast alle werkzaamheden ter voorbereiding van de uitreiking en het opzetten van de expositie, zal er ook een verbeterslag worden gemaakt door de website en daarmee de kennisverspreiding verder te professionaliseren. Tot slot is de intentie uitgesproken om vanaf deze editie de inhoudelijke samenwerking te onderzoeken met het Personal Experience Program (PEP), waarvoor al verkennende gesprekken zijn gevoerd met de BNA.

website

schunck.nl