<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Onderzoek

Euro - Pass

Joram Raaijmakers

€ 22.215

'The border wasn't a border if it wasn't a manifestation. Modern surveillance becomes a physical manifestation thanks to its origins in the watchtower', aldus ontwerper Joram Raaijmakers. Met het project 'Euro-Pass' gebruikt hij ontwerp en architectuur om de relatie tussen veiligheid en controle in beveiligde Europese grensgebieden te onderzoeken. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de rol die fysieke objecten, symbolen en menselijke verhalen hierin spelen. Aan de hand van veldonderzoek en een nog verder uit te werken onderzoeksmethodiek worden de context en paradoxale aspecten van zeven gebieden geanalyseerd: Melilla-Spanje, Kirkenes-Noorwegen, Derry-Ierland, Roszke-Hongarije, Goldap & Warschau-Polen, Nicosia-Cyprus en Calais-Frankrijk. Zowel de omgeving als het specifieke grensgebied worden in kaart gebracht en er zullen interviews worden afgenomen met verschillende betrokkenen. De inzichten worden vertaald naar vormexperimenten, zoals maquettes, collages, tekeningen, kaarten, installaties, interventies, (journalistieke) teksten en concepten. Voor dit onderzoeksproject werkt Raaijmakers samen met ontwerper Asmus Lauridsen en journalist Rasmus Dalland. Dit team wordt bijgestaan door een klankbordgroep bestaande uit verschillende architecten, historici en geografen.

website

www.architectureofcontrol.com