<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Ideeënprijsvraag

Europan15 Rotterdam: New gateways to the productive city

Stichting Europan NL

€ 58.000

Stichting Europan NL ziet dat publieke kwaliteiten bij ruimtelijke (her)ontwikkelingsopgaven in veel steden onder druk zijn komen te staan. Dit versterkt problemen op het gebied van economie, mobiliteit en sociale ongelijkheid. Met een internationale ontwerpprijsvraag daagt Europan NL daarom jong ontwerptalent uit om nieuwe perspectieven te ontwikkelen voor een compacte, gezonde, inclusieve, circulaire en productieve stad. Belangrijk aspect hierbij is de manier waarop het opdrachtgeverschap wordt ingevuld. Europan NL richt zich daarom per editie op één stad en streeft naar daadkrachtige coalities per prijsvraaglocatie om de kans op vervolgopdrachten te vergroten. Europan15 vindt plaats in Rotterdam en wordt opgezet in samenwerking met AIR, de gemeente Rotterdam, ASN Bank, lokale stakeholders, mediapartners en een internationale vakjury. Er worden 5 locaties geselecteerd, waarvoor een concrete opgave wordt geformuleerd en waarin tevens de concept omgevingsvisie kan worden getest. De gekozen perspectieven zijn gebundeld onder de titel 'New gateways to the productive city' en onderverdeeld in de volgende vijf vertrekpunten: 'Transforming the productive city; Productivity in the lived city; Social anchors for the productive city; Education as catalyst for the productive city; en Living in the productive city'. De aanvraag richt zich op de tweede fase van Europan15, en behelst het lanceren van de prijsvraag en de excursie naar de locaties, het opzetten van een publiek programma, de platformontwikkeling en tot slot de jurering.

website

www.europan-europe.eu