<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

Experimentele Woningbouw 68-80 Revisited

Barzilay+Ferwerda

€ 42.510

Het programma 'Experimentele Woningbouw '68-'80' had tot doel vernieuwende woningen, woonvormen en woonomgevingen met een meer menselijke maat te ontwikkelen. Het brak daarmee met de voorliggende vroeg-naoorlogse wederopbouwperiode, waarin een zo groot mogelijke efficiëntie werd nagestreefd. De projecten uit die experimentele periode staan nu voor een grote verduurzamingsopgave. In opdracht van de RCE hebben Marcel Barzilay & Ruben Ferwerda in dat kader een verkennende studie naar deze projecten uitgevoerd die zij nu voortzetten in een verdiepend onderzoek. Voor een viertal representatieve casestudies uit dit programma wordt in samenwerking met lokale stakeholders onderzoek gedaan naar hun oorspronkelijke, huidige en toekomstige betekenis en mogelijkheden voor ontwikkeling. Gemeenten en woningcorporaties zullen hierbij als opdrachtgever, participant en co-financier optreden. In elke casestudy vormt een actuele opgave het uitgangspunt, zodat ook lessen voor de actuele woningbouwopgave kunnen worden getrokken. Het project bestaat uit een archiefonderzoek, een ontwerpend onderzoek, interviews en workshops, waarbij ook bewoners, externe experts en de oorspronkelijke ontwerpers worden betrokken. De resultaten bieden inzicht in hoe met deze specifieke en soortgelijke projecten uit de jaren zeventig kan worden omgegaan, maar dienen ook inspiratie te bieden voor de actuele woningbouwpraktijk.

website

www.experimentelewoningbouw.nl