<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Exploring new care normalities (care in times of care crisis)

Mary Farwy

€ 7.500

Door covid-19 leiden veel mensen aan angst- en stressklachten. Hoewel de mens zich in haar geschiedenis telkens aan nieuwe realiteiten heeft weten aan te passen, ontbreekt het volgens Mary Farwy nog steeds aan ruimtes en hulpmiddelen die ondersteuning kunnen bieden in het mentale proces dat de mens doorloopt bij het aanpassen naar nieuwe werkelijkheden. In het project 'Exploring new care normalities' onderzoekt Farwy hoe ruimtes, zelfzorghulpmiddelen en zorgsystemen hier beter op kunnen worden ingericht. Het onderzoek richt zich op twee niveaus: een microcrises-niveau, waarbij de individu centraal staat en een macrocrises-niveau waarin het onderzoek zich richt op wereldwijde schaal aan de hand van de fysieke entiteit water. De uitkomsten van het onderzoek worden gecommuniceerd met een videowerk en een kleinschalige publicatie. De resultaten worden gepresenteerd bij (A)WAKE in Rotterdam, Salwa Foundation in Amsterdam en de afdeling interieurarchitectuur van KABK in Den Haag.