<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Expodium

€ 20.000

Met een cultureel programma laat Expodium (Utrecht) zien dat de ontwikkeling van het Werkspoorkwartier een nieuwe stap in de ontwikkeling van de stad kan zijn. Het programma bevindt zich op het snijvlak van beeldende kunst en stadsontwikkeling met publieke activiteiten die resulteren in een tentoonstelling en een groeiende kennisbank op internet. Unmaking the Netherlands, pt. II verbindt internationale stedenbouwkundige ontwikkelingen aan lokale vragen, en professionals uit de kunst- en stedenbouwwereld aan amateurs uit binnen- en buitenland. UTN, pt. II kent een drietal thematische insteken. 'PLAY' biedt onderdak aan interventies in het Werkspoorkwartier door buurtbewoners, studenten HKU en festivals. 'THE WALKING CULTURE' biedt onderdak aan een serie culturele praktijken die niet vertrekken vanuit het idee dat een samenleving in hokjes te verdelen is: iedereen kan wandelaar, flaneur zijn, en wie durft te lopen, ziet automatisch dat stadsontwikkeling anders kan. 'URBAN CANNIBALISM' vertaalt de praktijk van stadsontwikkeling naar de wereld van cultuur. Door middel van film, academische reflectie en stadsecologie, wordt gekeken hoe steden veranderen.

website

www.expodium.nl