<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Extra Extra

€ 45.000

Extra Extra is een multidisciplinair platform voor zintuigelijke ervaring en beleving van de gebouwde stad. Het platform brengt partijen uit de voorhoede van de cultuur samen om te reflecteren op de stad, elkaar te ontmoeten en in dialoog te gaan met het publiek. Het programma voor 2019 staat in het teken van het tweejarige onderzoeksthema 'Abjection and Affection', dat focus legt op de (lichamelijke) relaties tussen de mensen. Het programma kent vier onderdelen. Ten eerste is er een publieksprogramma met activiteiten als Extra Extra Nights, CLUB Extra Extra en workshops. Ten tweede richt de organisatie zich op opdrachtgeverschap voor crossmediale werken, waaronder reflectieve schrijfopdrachten die op het live, geprint of online platform worden gepresenteerd. Het derde onderdeel staat in het teken van reflectie en verdieping en resulteert in twee tijdschriften. Tot slot is er een talentontwikkelingstraject met workshops voor jonge makers en schrijvers. Aan het programma werkt Extra Extra samen met onder andere TENT, Theater Rotterdam en DRAF Londen.

website

www.extraextramagazine.com