<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Evenement

Extra Extra Night London

Stichting Extra Extra

€ 27.000

Extra Extra Night London is een cross-disciplinair live-event in samenwerking met David Roberts Art Foundation (DRAF) London. Tijdens het event, in Somerset House in Londen, worden zowel bestaande als nieuwe, in opdracht gerealiseerde producties gepresenteerd. In een programma van presentaties, gesprekken, performances en filmscreenings komt de sensuele stad tot leven. Publiek en makers worden bij elkaar gebracht om elkaar te ontmoeten, te reflecteren en om de zachte stad te exploreren. Door de Nederlandse bevrijdende noties op de erotiek naar de metropool te brengen, treedt er een wisselwerking op waarbij verschillende perspectieven elkaar ontmoeten en uitdagen. In deze kennisuitwisseling leren deelnemers en bezoekers van de ervaring van intimiteit in de metropool, en koppelen deze nieuwe beleving van de urbane toekomst aan het Extra Extra programma. Naast DRAF en Somerset House werkt Extra Extra, op het gebied van communicatie, samen met Stack Magazines en Balamii Radio om het programma naar een breder publiek te brengen.

website

www.extraextramagazine.com